Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Προηγμένης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας

2016-11-18 16:31:14     Gu Junyi

Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Προηγμένης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, Χεφέι, 17 Νοεμβρίου, 2016