Νο. 125 Ένα κινεζικό όνομα/ 姓名 ονοματεπώνυμο / Ληστεύω ένα καμένο αρχοντικό

2016-11-17 16:58:00     Gu Junyi

Ακούστε το 125ο πόντκαστ για το πώς επιλέγουν όνομα οι Κινέζοι για το μωρό τους, το πώς να πούμε ονοματεπώνυμο στα κινέζικα, καθώς και το «Ληστεύω ένα καμένο αρχοντικό» από τα 36 Στρατηγήματα της Τέχνης του Πολέμου.