Ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος μαζί με τα κινεζικά παιδάκια στο Πάρκο του Ναού του Ουρανού στο Πεκίνο

2016-11-17 11:25:51     Gu Junyi