Νο. 118 Το Μέσο-Φθινοπωρινό Φεστιβάλ και το ελιξίριο της αθανασίας/ 中秋节 Μεσοφθινοπωρινό Φεστιβάλ/ Περιμένω με άνεση τον κουρασμένο αντίπαλο

2016-11-13 11:19:48     Gu Junyi

Ακούστε το 118ο πόντκαστ για το Μεσοφθινοπωρινό Φεστιβάλ και το ελιξίριο της αθανασίας, το πώς να πούμε αυτό το φεστιβάλ στα κινέζικα, καθώς και το «Περιμένω με άνεση τον κουρασμένο αντίπαλο» από τα 36 Στρατηγήματα της Τέχνης του Πολέμου