Νο. 124 Τι είπε ο Κομφούκιος για το ζήτημα της κατοικίας/ σπίτι 家 / Δαχτυλοδείχνοντας τη μουριά, βρίζω τη σοφόρα

2016-11-14 10:31:27     Gu Junyi
Ακούστε το 124ο πόντκαστ για τις σκέψεις του Κομφούκιου σχετικά με το ζήτημα της κατοικίας, το πώς να πούμε τα δωμάτια στο σπίτι στα κινέζικα, καθώς και το «Δαχτυλοδείχνοντας τη μουριά, βρίζω τη σοφόρα» από τα 36 Στρατηγήματα της Τέχνης του Πολέμου